DARTS CARD【PHOENIX】NO.2146

鏢身重心位置(S-DARTS提供)

※因製作時間不同重心可能會產生稍許誤

SPEC

NT$200

庫存: ○有貨

完成此筆訂單您將獲得2點數。
貨號: pxa2146

描述

PHOENIX提供的飛鏢機台「PHOENIX」「VS PHOENIX」「VS PHOENIX S」「VS PHOENIX S4」「D-1X」的專用卡片☆
卡片可以保存遊玩的成績,鏢手必需品!